Convocado pleno extraordinario e ordinario para a vindeira semana

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas convoca para o luns 27 ás 10h o pleno extraordinario. Contará coa seguinte orde do día:

 1. Expediente modificación de crédito 39/2023, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería.
 2. Expediente recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2023.

Tamén convócase o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro, o día 29 de novembro de 2023, as 10.30h no Salón de Plenos. Coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
 2. Informes da Presidencia:
  1.  Resolucións de alcaldía.
 3. Mocións de urxencia.
 4. Rogos e preguntas.

Ambos plenos poden seguirse de maneira presencial ou por streaming na ligazón publicada minutos antes nas redes sociais do Concello.

[ES]

El Concello de Cabanas convoca para el lunes 27 a las 10h el pleno extraordinario. Contará con el siguiente orden del día:

 1. Expediente modificación de crédito 39/2023, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería.
 2. Expediente reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2023.

También se convoca el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, el día 29 de noviembre de 2023, a las 10.30h en el Salón de Plenos. Con el siguiente orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
 2. Informes de presidencia:
  1. Resoluciones de alcaldía.
 3. Mociones de urgencia.
 4. Ruegos y preguntas.

Ambos plenos podrán seguirse de manera presencial o por streaming en el enlace publicado minutos antes en las redes sociales del Concello.

Share.

Comments are closed.