Sede Electrónica

O Concello de Cabanas dispón dunha Sede Electrónica que permite á veciñanza facer todo tipo de trámites de forma telemática, as 24 horas dos 365 días do ano.

Ademais, nesta Sede Electrónica publícanse as convocatorias de emprego público e outros anuncios de especial relevancia, coa mesma validez legal que os diarios ou taboleiros oficiais.

Para poder acceder á Sede Electrónica é preciso contar cun Certificado de sinatura electrónica. Son válidos, entre outros:

Acceso á Sede Electrónica do Concello de Cabanas