Grupos Municipais

Cabanas ten un pleno formado por 11 persoas, que son elixidas cada catro anos nos comicios municipais. Ás eleccións de 2019 concorreron seis formacións, das cales cinco acadaron representación, distribuída da seguinte maneira.

Partido dos Socialistas de Galicia (PSdG – PSOE)

 • Carlos Ladra Brage
 • Concepción Rodríguez Ferreiro
 • Diana Rodríguez Fernández

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

 • Iago Varela Martínez
 • Paula González Grueiro

Agrupación de Electores de Cabanas (AEC)

 • Eva García Amor

Partido Popular (PP)

 • María Elena Arias Martínez
 • Manuel González López
 • Javier Fernández Brage
 • María José Bouza Varela

Marea de Cabanas (Mareas Locais)

 • Xosé Manuel Pérez Sardiña