Plenos

O pleno municipal celébrase con carácter ordinario ás 19.30h dos últimos mércores dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro. Ademais, ao longo do ano tamén se convocan sesións extraordinarias para tratar asuntos de especial urxencia que, por lei, deban ser tratados pola totalidade da corporación municipal.
A continuación pódense consultar as actas correspondentes ás sesións celebradas:
1 2