Domingo, Xuño 23

Goberno Municipal

Desde o 19 de xuño de 2023 Cabanas ten un goberno formado por 5 persoas:

Fernado Couce Rodriguez [Alcalde] (PP)

Concelleiro de Facenda, Persoal, Contratación, Comunicación, Rexime interno e Urbanismo.

Manuel Gonzalez Lopez [1º Tenente de Alcalde] (PP)

Concelleiro de Infraestructuras, obras e servizos, Parques infantís, formación e medio rural.

Joel Ares Faraldo [2º Tenente de Alcalde] (PP)

Concelleiro de Deporte, Inovación tecnolóxica, Xuventude, Participación veciñal e Asociacionismo, Festexos e Educación.

Vanesa Fontán Rico [3º Tenente de Alcalde] (PP)

Concelleira de Servizos sociais, Muller, igualdade e LGTBI+, Accesibilidade, Normalización Lingüística e Cultura

Rebeca Santamarina Fernández (PP)

Concelleira de Medioambiente, Sostenibilidade, Turismo, Seguridade e Sanidade.