Domingo, Xuño 23

Imaxe corporativa

O Manual de Identidade Corporativa do Concello de Cabanas establece as normas de aplicación do símbolo e do logotipo que conforman a imaxe coporativa institucional.

Este manual é de uso obrigatorio para todos os departamentos do Concello, así como para os provedores e profesionais que interveñan en calquera dos procesos de comunicación gráficos, audiovisuais, etc.

As pezas non definidas neste Manual realizaranse respectando os criterios xerais e o estilo marcado.

Manual de Identidade Corporativa do Concello de Cabanas (pdf)

Acceso a fontes e logotipos en diferentes formatos (illustrator, jpg, pdf, png, psd)

Símbolo principal (cor)

Símbolo (branco)

Símbolo (negro)

Versión horizontal (cor)

Versión horizontal (branco)

Versión horizontal (negro)