Domingo, Xuño 23

Plataforma de contratación

A Plataforma de Contratación é o lugar no que as empresas que traballan ou queren traballar para o Concello de Cabanas teñen acceso aos concursos e procedementos que esixe a lei.

Acceso á Plataforma de Contratación do Concello de Cabanas

ACCEDER A PLATAFORMA