Domingo, Xuño 23

PGR45

A ruta, de aproximadamente 15,4 Km. de lonxitude, está deseñada cun trazado circular, co punto de partida e de chegada no mesmo lugar.
A sinalización deste carreiro PRG-45, é a propia dun trazado homologado, con bandas de pintura amarela e branca ao longo de todo o carreiro. Esta sinalización atoparémola en árbores, postes da luz, muros, chan, etc. Ollo!, o carreiro pasa ao bordo do cantil, convén extremar a nosa atención.

PGR45