Primeira reunión da Asociación de Concellos do Eume

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Os alcaldes dos concellos de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Monfero e a Capela participaron esta semana na primeira xuntaza da Asociación de Concellos do Eume, asociación que ten como obxectivo traballar, de forma conxunta, na xestión da comarca e dar resposta ás inquedanzas da poboación dos cinco municipios.

Durante o transcurso deste encontro, os rexedores locais estableceron unha folla de ruta que, de maneira integral, considera todos os retos e todas as accións necesarias para facer da comarca do Eume un territorio habitable, competitivo, atractivo, amable, acolledor, saudable e concienciado co desenvolvemto equitativo, xusto e sostible.

Así, acordaron traballar na posta en valor, dinamizacion, recuperación e difusión do patrimonio dos cinco concellos, no seu desenvolvemento socioeconómico, especialmente no vinculado aos recursos naturais e culturais, dentro dun marco de sustentabilidade, a traves de accións que revertan directamente na poboación de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Monfero e A Capela.

Todos os alcaldes coincidiron na necesidade de traballar, de xeito prioritario, na captación de fondos e investimentos para a comarca que permitan un desenvolvemento equilibrado do territorio e o acceso a un maior número de servizos e oportunidades para a veciñanza.

[ES]

Los alcaldes de los concellos de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Monfero y A Capela participaron esta semana en la primera reunión de la Asociación de Concellos do Eume, asociación que tiene como objetivo trabajar, de forma conjunta, en la gestión de la comarca y dar respuesta a las inquietudes de la población de los cinco municipios.

Durante el transcurso de este encuentro, los regidores locales establecieron una hoja de ruta que, de manera integral, considera todos los retos y todas las acciones necesarias para hacer de la comarca del Eume un territorio habitable, competitivo, atractivo, amable, acogedor, saludable y concienciado con el desarrollo equitativo, justo y sostenible.

Así, acordaron trabajar en la puesta en valor, dinamización, recuperación y difusión del patrimonio de los cinco concellos, en su desarrollo socioeconómico, especialmente el vinculado a los recursos naturales y culturales, dentro de un marco de sostenibilidad, a través de acciones que reviertan directamente en la población de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, Monfero y A Capela.

Todos los alcaldes coincideron en la necesidad de trabajar, de forma prioritaria, en la captación de fondos e inversiones para la comarca que permitan un desarrollo equilibrado del territorio y el acceso a un mayor número de servicios y oportunidades para el vecindario.

Share.

Comments are closed.