Convocado pleno ordinario

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas convoca o pleno ordinario para o 31 de xaneiro ás 10.30h no Salón de Plenos.

A orde do día será:

I Parte resolutiva:

1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.

2. Solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos), POS+2024, da Deputación Provincial da Coruña.

3. Solicitude POS+ Adicional 1/2024, da Deputación Provincial da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios.

4. Plan estratéxico de Subvencións 2024-2027.

II Parte control órganos Corporación:

5. Informes da Presidencia:

5.1 Resolucións da Alcaldía.

6. Mocións de urxencia.

7. Rogos e preguntas.

Lembramos que o acto é aberto ao público e tamén pódese seguir en streaming a través das redes sociais do Concello.

 

[ES]

El Concello de Cabanas convoca un pleno ordinario para el 31 de enero a las 10.30h en el Salón de Plenos.

La orden del día será:

I Parte resolutiva:

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.

2. Solicitud de participación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos), POS+2024, de la Deputación Provincial da Coruña.

3. Solicitud POS+ Adicional 1/2024, de la Deputación Provincial da Coruña, para la financiación de gastos sociales extraordinarios.

4. Plan estratégico de Subvenciones 2024-2027.

II Parte control órganos Corporación:

5. Informes de la Presidencia:

5.1 Resoluciones de Alcaldía.

6. Mociones de urgencia.

7. Ruegos y preguntas.

Recordamos que el acto es abierto al público y también se puede seguir en streaming a través de las redes sociales del Concello.

Share.

Comments are closed.