Infomación sobre os trámites para as explotacións avícolas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

A Concellería de Medio Ambiente do Concello de Cabanas lembra a todos os veciños e veciñas de que segundo o Real Decreto 637/2021, do 27 de xullo, débense de rexistrar as explotacións avícolas.

Esta normativa ven a considerar o rexistro das explotacións orientadas ó autoconsumo. Dentro de este réxime o número de aves non deberá superar ás trinta.

O impreso a cubrir é o MR501A (enlace á páxina). Ao presentar a documentación recibiráse un código que será necesario presentar para mercar máis polos ou repoñelos.

 

[ES]

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cabanas recuerda a todos los vecinos y vecinas de que según el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, se deben de registrar las explotaciones avícolas.

Esta normativa considera el registro de explotaciones orientadas al autoconsumo. Dentro de este régimen, el número de aves no deberá superar las treinta.

El formulario a rellenar es el MR501A (Enlace a la página). Al presentar la documentación se recibirá un código que será necesario presentar para comprar más pollos o reponerlos.

Share.

Comments are closed.