Publicadas as bases da convocatoria de selección persoal para o Programa Integración Laboral

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas informa que hoxe publícase no BOP as bases da convocatoria para a selección de persoal para o Programa de Integración Laboral que leva a cabo o consistorio municipal. Hay 5 días para a remisión de solicitudes.

Esta iniciativa ven financiada polo Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, PEL-Concellos-2024, para a execución de obras e servizos mínimos municipais do Concello. Convócase dúas prazas de peón/s e unha praza de operario/a conductor/a. A duración do programa, sendo a xornada completa é por un período de seis meses.

A finalidade desta subvención da Deputación Provincial da Coruña é fomentar o emprego nos concellos da provincia mediante a contratación de persoal en situación de desemprego e que se atope nalgunha das situacións de exclusión laboral establecidas no punto 4.2 das bases da convocatoria do Programa de Integración Laboral, PEL-Concellos-2024, para a execución de obras e servizos mínimos municipais.

O Concello de Cabanas levará a cabo a traballos de mantemento de camiños e vías de acceso municipal aos núcleos de poboación do Concello, incluíndo roza e limpeza de cunetas, mantemento e pequenas reparacións de beirarrúas municipais, así como mantemento de espazos públicos do Concello, como áreas recreativas, deportivas e zonas verdes.

Pódese consultar o arquivo ao final deste artigo.

 

[ES]

El Concello de Cabanas informa que hoy se publica en el BOP las bases de la convocatoria para la selección de personal para el Programa de Integración Laboral que lleva a cabo el consistorio municipal. Hay 5 días para la remisión de solicitudes.

Esta iniciativa viene financiada por el Programa de Integración Laboral de la Deputación Provincial da Coruña, PEL-Concellos-2024, para la ejecución de obras y servicios mínimos municipales del Concello. Se convoca  dos plazas de peón/s y una plaza de operario/a conductor/a. La duración del programa, siendo la jornada completa es por un período de 6 meses.

La finalidad de esta subvención de la Deputación Provincial da Coruña es fomentar el empleo en los concellos de la provincia mediante la contratación de personal en situación de desempleo y que se encuentre en alguna de las situaciones de exclusión laboral establecidas en el punto 4.2 de las bases de la convocatoria del Programa de Integración Laboral, PEL-Concellos-2024, para la ejecución de obras y servicios mínimos municipales.

El Concello de Cabanas llevará a cabo trabajos de mantenimiento de caminos y vías de acceso municipal a los núcleos de población del Concello, incluyendo desbroces y limpieza de cunetas, mantenimiento y pequeñas reparaciones de aceras municipales, así como mantenimiento de espacios públicos del Concello, como áreas recreativas, deportivas y zonas verdes.

Puedes consultar el archivo al final de este artículo.

 

descarga PDF | Bases convocatoria prazas PEL BOP

Share.

Comments are closed.