Sábado, Outubro 23

Convocatoria de pleno ordinario 29/09/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 29 de setembro, ás 19.30 horas.

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Ratificación solicitude subvención á Consellaría do Mar para a execución do proxecto “Valorización da actividade marisqueira e dos seus espazos produtivos no litoral de Cabanas. Cabanas Mar”.
  3. Ratificación determinación de festivos locais anualidade 2022.
  4. Ratificación adhesión ao Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para a implantación do sistema de xestión documental ARQA.
  5. Informes da presidencia.
    1. Resolucións da Alcaldía.
  6. Mocións de urxencia.
  7. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de xeito telemático, podéndose seguir en streaming a través das redes sociais do Concello de Cabanas.

Share.

Comments are closed.