Venres, Setembro 29

Comunícase mercado de segunda man o 5-6 de agosto

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas anuncia a celebración do mercado de segunda man, que terá lugar na fin de semana do 5 e 6 de agosto ao longo do Paseo da Madalena.

As persoas interesadas en participar poderán instalar os seus postos directamente, sen necesidade de inscrición previa nin reserva de espazo, cumprindo a normativa municipal, que establece, entre outras, a necesidade de respectar os accesos ao Piñeiral e outros elementos do mobiliario urbano como bancos ou papeleiras, así como a prohibición expresa de estacionar vehículos sobre o Paseo Marítimo. A persoa que monte o posto será a responsable do cumprimento das normas e a súa limpeza. No caso de non respetar a normativa, poderá ser expulsada da Feira, sen perxuicio doutras medidas sancionadoras.

En canto a horarios, permítese a montaxe dos postos entre as 08.00h e as 11.00h, e a desmontaxe a partir das 20.00h.

[ES]

El Concello de Cabanas anuncia la celebración del mercado de segunda mano, que tendrá lugar en el fin de semana del 5 y 6 de agosto a lo largo del Paseo da Madalena.

Las personas interesadas en participar podrán instalar sus puestos directamente, sin necesidad de inscripción previa ni reserva de espacio, cumpliendo la normativa municipal, que establece, entre otras, la necesidad de respetar los accesos al Pinar y otros elementos de mobiliario urbano como bancos o papeleras, así como la prohibición expresa de estacionar vehículos sobre el Paseo Marítimo. La persona que monte el puesto será la responsable del cumplimiento de las normas y su limpieza. En el caso de no respetar la normativa, podrá ser expulsada de la Feira, sin perjuicio de otras medidas sancionadoras.

En cuanto a horarios, se permite el montaje de los puestos entre las 08.00h y las 11.00h, y el desmontaje a partir de las 20.00h

Share.

Comments are closed.