Venres, Setembro 29

Convocatoria Pleno Ordinario

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores 26 de xullo ás 10.30h.

Contará coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.

2. Conta Xeral 2022.

3. Orzamento 2023.

4. Expediente modificación de crédito nº33/2023, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería.

5. Informes de Presidencia.

5.1. Resolucións da Alcaldía.

6. Mocións de urxencia.

7. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de maneira presencial, se ben poderá seguirse por streaming.

 

[ES]

Convocada sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, a realizar el miércoles 26 de julio a las 10.30h.

Contará con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.

2. Cuenta general 2022.

3. Presupuestos 2023.

4. Expediente modificación de crédito nº33/2023, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería.

5. Informes de presidencia:

5.1. Resoluciones de Alcaldía.

6. Mociones de urgencia.

7. Ruegos y preguntas.

El pleno se celebrará de manera presencial, si bien podrá seguirse por streaming.

Share.

Comments are closed.