Río Castro

PRAIA DO RÍO CASTRO

PARROQUIA:
SAN MARTÍN DO PORTO
É unha pequena praia sita no linde dos concelllos de Fene e Cabanas. De arena oscura e augas tranquilas.

Praias