Referencias

CATALOGACIÓN ARTÍSTICO-ARQUEOLÓXICA DO CONCELLO DE CABANAS

AUTORES

María Cristina Toscano Novella

Santiago Ferrer Sierra

Javier Luaces Anca

Rafael Penedo Romero

Roberto Vazquez Rozas (Colaborador)

Nº REXISTRO. CONCELLO DE CABANAS:

605

DATA:

16 Sept 1986

CABANAS.
HISTORIA E PATRIMONIO CULTURAL

AUTORES

María Cristina Toscano Novella

Santiago Ferrer Sierra

DEPÓSITO LEGAL:

As.-1394-1999

DATA:

Maioo 1999