Próximo aglomerado do vial de acceso a Someiro

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas anuncia que en vindeiras datas terá lugar o aglomerado do vial de acceso a Someiro.

Ditas actuacións teñen un custe de 47.295€ con IVE engadido. E son financiadas grazas a unha subvención solicitada e concedida ao Concello con fondos europeos do AGADER da Xunta de Galicia.

Con esta actuación Cabanas continúa a mellorar o estado e conservación dos camiños e viais municipais, dando continuidade e prioridade á axenda de mantemento do noso termo municipal.

[ES]

El Concello de Cabanas anuncia que en próximas fechas tendrá lugar el aglomerado del vial de acceso a Someiro.

Dichas actuaciones tienen un coste de 47.295€ con IVA incluido. Y son financiadas gracias a una subvención solicitada y concedida al Concello con fondos europeos de AGADER de la Xunta de Galicia.

Con esta actuación Cabanas continua mejorando el estado y conservación de los caminos y viales municipales, dando continuidad y prioridad a la agenda de mantenimiento de nuestro término municipal.

Share.

Comments are closed.