Pontes

PONTE CABANAS – PONTEDEUME, PONTE DOS ANDRADE.

Datación: entre 1380 – 1386

Parroquia: Cabanas

Posición: 43º 24′ 37.8” N / 008º 10′ 08.0” W

Folla IGN: 22

A ponte de Cabanas – Pontedeume construíuse entre 1380 e 1386 “… fue levantada a expensas de Fernán Pérez de Andrade y en la época de su edificación ha sido considerada como la más grande y famosa de Europa en su clase”. Seguramente existía unha ponte anterior a esta, de madeira, ou outro tipo de construción que permitira cruzar o río. A ponte que podemos ver actualmente, deseñada polos enxeñeiros Francisco Sejuelo, Adolfo Pequeño e Juan Vildosola foi construída entre os anos 1867 e 1870.

PONTE DE FERROCARRIL, CABANAS – PONTEDEUME.

Parroquia: Cabanas

Posición: 43º 24′ 42.5” N / 008º 10′ 23.0” W

Folla IGN: 22

Situado na desembocadura do río Eume encóntrase a ponte de ferrocarril da liña Ferrol-Betanzos. Trátase dunha ponte metálica de tres tramos. Dá acceso ao apeadoiro de Cabanas.

PONTES