Pleno ordinario 25/09/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o mércores 25 de setembro ás 19.30h no Salón de Plenos. Terá a seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se proocede, de actas de sesións anteriores
  2. Festivos locais anualidade 2020
  3. Modificación do PXOM e ampliación e mellora dos espazos no Centro de Saúde de Cardeita e no Colexio Eladia Mariño (Proposta concelleiro EM – Mixto)
  4. Moción en relación á carga de traballo presentada polo Comité de Empresa de Navantia Fene / Ferrol
  5. Moción sobre declaración de emerxencia climática, presentada pola Asociación Amigos da Terra
  6. Ratificación Resolucións Alcaldía
  7. Informes da Presidencia
    1. Resolucións de Alcaldía.
  8. Rogos e preguntas

0. Notificación sesión ordinaria Pleno

Share.

Comments are closed.