O Concello premia os mellores disfraces 2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Unha vez celebrada unha nova edición do Entroido, nesta ocasión nunha carpa situada nas inmediacións do local da Asociación de Veciños de Santa Cruz do Salto, o Xurado entregou os diplomas correspondentes ás catro categorías establecidas nas bases da convocatoria do Concurso de disfraces do Concello de Cabanas: tres de carácter individual (infantil, xuvenil e adulta) e unha colectiva.

As persoas premiadas no Entroido 2024 foron as seguintes:

 • Categoría individual infantil
  • Primeiro premio: Antón Boedo Gómez
  • Segundo premio: Leire López Prieto
  • Terceiro premio: Sergio Rey Caruncho
 • Categoría individual xuvenil
  • Primeiro premio: Celia Núñez Fraga
  • Segundo premio: Icía García López
  • Terceiro premio: Lucía Pereira Bellas
 • Categoría individual adulta:
  • Primeiro premio: David Bastida Fernández
  • Segundo premio: Susana Carballo Corbeira
  • Terceiro premio: Eleuteiro Martínez Rey
 • Categoría colectiva
  • Primeiro premio: Nieves López Paz e compañía
  • Segundo premio: Natalia Díaz Lagares, Marta Puente Maldonado e compañía
  • Terceiro premio: Águeda Loureiro Ferraces e compañía

Todas elas recibirán como premios os seguintes importes, dependendo da categoría e premio:

Categorías individuais:

 • Primeiros premios: 85,00 €
 • Segundos premios: 60,00 €
 • Terceiros premios: 35,00 €

Categoría colectiva:

 • Primeiro premio: 110,00 €
 • Segundo premio: 85,00 €
 • Terceiro premio: 60,00 €

As persoas premiadas deberán cubrir unha instancia xeral, acompañada dunha certificación bancaria, que presentarán pola Sede electrónica do Concello ou persoalmente no Rexistro Xeral da dita entidade local, tendo como prazo máximo ata o venres 23 de febreiro de 2024 (inclusive). As persoas que non aporten este documento non poderán cobrar o premio, que se pagará por transferencia bancaria.

Os premios estarán suxeitos á retención do IRPF de acordo coa lexislación vixente.

Desde o Concello de Cabanas queremos agradecer a colaboración da Asociación de Veciños de Santa Cruz do Salto, xa que encargáronse da realización do chocolate con churros para a merenda infantil, así como á La Guagua na presentación do Concurso de Desfiles das categorías infantil, xuvenil e colectiva.

 

[ES]

Una vez celebrada una nueva edición del Carnaval, en esta ocasión en una carpa situada en las inmediaciones del local de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz do Salto, el Jurado entregó los diplomas correspondientes a las cuatro categorías establecidas en las bases de la convocatoria del Concurso de disfraces del Ayuntamiento de Cabanas: tres de carácter individual (infantil, juvenil y adulta) y una colectiva.

Las personas premiadas en el Carnaval 2024 fueron las siguientes:

 • Categoría individual infantil
  • Primer premio: Antón Boedo Gómez
  • Segundo premio: Leire López Prieto
  • Tercer premio: Sergio Rey Caruncho
 • Categoría individual juvenil
  • Primer premio: Celia Núñez Fraga
  • Segundo premio: Icía García López
  • Tercer premio: Lucía Pereira Bellas
 • Categoría individual adulta:
  • Primer premio: David Bastida Fernández
  • Segundo premio: Susana Carballo Corbeira
  • Tercer premio: Eleuteiro Martínez Rey
 • Categoría colectiva
  • Primer premio: Nieves López Paz e compañía
  • Segundo premio: Natalia Díaz Lagares, Marta Puente Maldonado e compañía
  • Tercer premio: Águeda Loureiro Ferraces e compañía

Todas ellas recibirán como premios los siguientes importes, dependiendo de la categoría y premio:

Categorías individuales:

 • Primeros premios: 85,00 €
 • Segundos premios: 60,00 €
 • Terceros premios: 35,00 €

Categoría colectiva:

 • Primer premio: 110,00 €
 • Segundo premio: 85,00 €
 • Tercer premio: 60,00 €

Las personas premiadas deberán cubrir una instancia general, acompañada de una certificación bancaria, que presentarán por la Sede electrónica del Ayuntamiento o personalmente en el Registro General de dicha entidad local, teniendo como plazo máximo hasta el viernes 23 de febrero de 2024 (inclusive). Las personas que no aporten este documento no podrán cobrar el premio, que se pagará por transferencia bancaria.

Los premios estarán sujetos a la retención del IRPF de acuerdo con la legislación vigente.

Desde el Ayuntamiento de Cabanas queremos agradecer la colaboración de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz do Salto, ya que se encargaron de la realización del chocolate con churros para la merienda infantil, así como a La Guagua en la presentación del Concurso de Desfiles de las categorías infantil, juvenil y colectiva.

 

Share.

Comments are closed.