Domingo, Xuño 23

O Concello de Cabanas solicita a apertura da autoestrada AP-9 durante as obras da Ponte de Pedra

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas solicita ao Ministerio de Fomento, responsable das obras que proximamente terán lugar na Ponte de Pedra que une Cabanas con Pontedeume, que abra o tramo de autoestrada entre Cabanas e Miño co fin de facilitar a circulación.

As obras, cunha duración estimada de 2 anos, supoñen un importante contratempo na circulación dun paso clave como é a ponte para centos de persoas ao día que xa en condicións normais soporta un elevado tráfico.

Nalgúns momentos das obras espérase cortar un carril, alternando a circulación no outro mediante o uso de semáforos.

A apertura da autopista neste tramo aliviaría a circulación durante os traballos de mellora, facilitando así un tráfico fluido e provocando menos colas 

[ES]

El Concello de Cabanas solicita al Ministerio de Fomento, responsable de las obras que proximamente tendrán lugar en el Puente de Piedra que une Cabanass con Pontedeume, que abra el tramo de autopista entre Cabanas y Miño con el fin de facilitar la circulación.

Las obras, con una duración estimada de 2 años, suponen un importante contratiempo en la circulación de un paso clave como es el puente para cientos de personas al día que ya en condiciones normales soporta un elevado tráfico.

En algunos momentos de las obras se espera cortar un carril, alternando la circulación en el otro mediante uso de semáforos.

La apertura de la autopista en este tramo aliviaría la circulación durante los trabajos de mejora, facilitando así un tráfico fluido y provocando menos colas.

Share.

Comments are closed.