O Concello de Cabanas no Día Mundial da Infancia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Desde o Concello de Cabanas unímonos, con motivo do Día Mundial da Infancia, a UNICEF Comité Galicia, baixo o lema “dereitos e emocións”. Asegurar a consecución dos dereitos de nenos, nenas e adolescentes é unha cuestión colectiva e de obrigado cumprimento. Cando un neno ou unha nena ve limitada a satisfacción dos seus dereitos, o impacto no seu benestar emocional é directo. Por iso, as cidades e pobos, como comunidades máis próximas á infancia, temos un rol fundamental en asegurar que os nenos e as nenas que viven na nosa localidade sentan emocionalmente satisfeitos e felices de vivir nela.

A aprobación da Convención sobre os Dereitos do Neno, en 1989 supuxo un gran avance no cumprimento dos dereitos de nenos e nenas, así como a súa ratificación por España no ano 1990. Con todo, a día de hoxe, quedan aínda grandes retos globais a abordar e que nos interpelan tamén a nivel local:

  • O número de nenos e nenas que viven en situación de pobreza no mundo disparouse a 1.200 millóns. En España, hai 2,75 millóns de nenos, nenas e adolescentes que viven en fogares en risco de pobreza ou exclusión social: un 33,4% da poboación menor de 18 anos (2021). É actualmente o segundo país da Unión Europea con maior taxa de pobreza infantil tras Romanía. En Galiza o 31.7% (120.166) de nenos e nenas viven en risco de pobreza e exclusión social (Taxa AROPE ECV 2021 INE).
  • 1 de cada 10 adolescentes de 10 a 19 anos no mundo, teñen diagnosticado un problema de saúde mental, e só o 2% dos orzamentos dos gobernos a nivel mundial é destinado a tratar a depresión, ansiedade ou outros. En España, o 13,2%, de nenos e nenas de 4 a 14 anos presentaba risco de sufrir algún tipo de problema de mala saúde mental, segundo datos da Enquisa Nacional de Saúde en 2017.
  • Máis de 260 millóns de nenos e nenas non van á escola a nivel mundial. O 50% dos nenos refuxiados non ten acceso á educación.
  • Máis dun terzo dos estudantes de entre 13 e 15 anos experimentan acoso escolar. En España, segundo o último informe de UNICEF, o 33,6% dos estudantes entre os 11 e 18 anos estaría a sufrir acoso escolar, e o 22,5% ciberacoso. En Galiza, o dato de acoso escolar para esta franxa de idade sitúase no 33,7%, e o de ciberacoso no 21,8%.
  • 426 millóns de nenos e nenas viven actualmente en zonas de conflito armado.
  • 1.000 millóns de nenos están moi expostos a niveis cada vez máis elevados de contaminación atmosférica e 820 millóns de nenos están moi expostos ás ondas de calor. España é un dos países europeos máis vulnerables ao cambio climático.

Desde a corporación local non somos alleos a esta realidade. Por iso, comprometémonos coa promoción dunha maior e máis eficiente investimento na infancia, garantindo que se asignan os recursos necesarios para afrontar os retos mencionados cos dereitos da infancia no centro, e máis concretamente con:

  • A saúde mental. Impulsaremos mecanismos integrais de prevención en materia de saúde mental na infancia e a adolescencia destinados a mellorar o seu benestar emocional e ao mesmo tempo promovendo hábitos de vida saudables.
  • O dereito á educación. Impulsaremos políticas de reforzo educativo que garantan o acceso equitativo e efectivo a unha educación de calidade a través de bolsas e programas de apoio, especialmente para os nenos e nenas nas súas primeiras etapas educativas e/o en situación de vulnerabilidade.
  • A protección da infancia ante todo tipo de violencia. Impulsaremos mecanismos para que a nosa localidade sexa unha contorna protectora (a través de adaptación de espazos, formación de profesionais, etc.), que conta cos recursos suficientes para que todos os servizos dirixidos á infancia garantan, desde un enfoque preventivo, a protección de nenos, nenas e adolescentes ante situacións de violencia.
  • O dereito a un medio ambiente san. Impulsaremos actuacións que promovan unha transformación urbana con enfoque de infancia para mellorar a calidade ambiental (contaminación do aire, o ruído, efecto illa de calor) metabolismo urbano (os desprazamentos, redes de auga, enerxía, saneamento) e dos espazos sociais (espazos públicos, equipamentos, vivenda, lugares de traballo, etc.), asegurando que todos os nenos e nenas gozan dun medioambiente limpo e saudable.

Estes compromisos van acompañados a ter en conta tamén as propias voces, necesidades e prioridades de cada neno, nena e adolescente nas decisións que lles afectan na nosa localidade, favorecendo e impulsando procesos de participación con nenos, nenas e adolescentes da nosa localidade. Ademais, seguiremos o marco global que nos marca a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, incluíndo á infancia e o seu coidado emocional no centro das nosas políticas.

Por iso, o noso compromiso do goberno local de Cabanas no marco do Día Mundial da Infancia de 2022.

 

Share.

Comments are closed.