O Concello de Cabanas licita a mellora do camiño de As Modias por valor de 52.394,21€

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas saca a licitación a mellora do camiño de As Modias por un valor total de 52.394,21€ (IVE engadido).

Esta actuación supón unha mellora importante no vial municipal dado o seu estado actual. A actuación contempla un novo aglomerado no camiño e tamén unha mellora da recollida de augas coa instalación de sumidoiros e a súa canalización.

Dase continuidade así á axenda de mantemento de camiños e viais municipais levada a cabo dende o Concello, co fin de seguir mellorando as infraestructuras e mellorar a seguridade no termo municipal.

Esta obra ven financiada a través da Deputación da Coruña co Plan de Obras e Servicios (POS+2023).

As empresas interesadas en licitar teñen de prazo ata o 17/07 ás 23.59h.

Están publicadas na plataforma PLACE e ao final deste artigo están os PDF para a súa descarga.

 

[ES]

El Concello de Cabanas saca a licitación la mejora del camino de As Modias por un valor total de 52.394,21€ (IVA añadido).

Esta actuación supone una mejora importante en el vial municipal dado su estado actual. La actuación contempla un nuevo aglomerado en el camino y también una mejora de la recogida de auga con la instalación de sumideros y su canalización.

Se da continuidad así a la agenda de mantenimiento de caminos y viales municipales llevada a cabo desde el Concello, con el fin de seguir mejorando las infraestructuras y mejorar la seguridad en el término municipal.

Esta obra viene financiada a través de la Diputación da Coruña con el Plan de Obras y Servicios (POS+2023).

Las empresas interesadas en licitar tienen de plazo hasta el 17/07 a las 23.59h.

Están publicadas en la plataforma PLACE y al final de este artículo están los PDF para su descarga.

 

Descarga PDF:

Anuncio pliegos Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño das Modias

Anuncio licitación Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no Camiño das Modias

Share.

Comments are closed.