O Concello de Cabanas está a realizar o proxecto para a promoción do litoral de Cabanas, turismo mariñeiro e navegación sostible

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas busca levar a cabo o proxecto de “PROMOCIÓN DO LITORAL DE CABANAS: TURISMO MARIÑEIRO E NAVEGACIÓN SOSTIBLE” consistente na posta en marcha dun proxecto de promoción do turismo mariñeiro do litoral a través da navegación “cero emisións” por adaptación do barco mariñeiro “Anduriño” a propulsión eléctrica e baterías así como actividades de difusión dos produtos e costumes mariñeiras locais.

Este proxecto se enmarca dentro da axenda ambiental, sostible e de promoción turística que o Concello de Cabanas ven desenvolvendo nesta lexislatura.

Todas estas actuacións encádranse dentro da adaptación ao cambio climático, Pacto Verde Europeo, economía circular e igualdade de xénero dentro da estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP Golfo Ártabro.

Este proxecto ven financiado a través das axudas que concede a Consellería do Mar e da Unión Europea a través do Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro.

Os resultados deste proxecto, difundiranse e faranse públicos a través da web e redes sociais do Concello de Cabanas-CIMM Cabanas, mediante o desenvolvemento de campañas de promoción, con materiais deseñados especificamente para estes soportes.

En canto ao carácter innovador do proxecto, cabe destacar que non existe ningunha actuación destas características en toda a comarca e concellos de influencia do Golfo Ártabro Norte.

 

[ES]

El Concello de Cabanas busca llevar a cabo el proyecto de “PROMOCIÓN DO LITORAL DE CABANAS: TURISMO MARIÑEIRO E NAVEGACIÓN SOSTIBLE” consistente en la puesta en marcha de un proyecto de promoción del turismo marinero del litoral a través de la navegación “cero emisiones” por adaptación del barco marinero “Anduriño” a propulsión eléctrica y baterías así como actividades de difusión de los productos y costumbres marineras locales.

Este proyecto se enmarca dentro de la agenda ambiental, sostenible y de promoción turística que el Concello de Cabanas viene desarrollando esta legislatura.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de la adaptación al cambio climático, Pacto Verde Europeo, economía circular e igualdad de género dentro de la estrategia de desarrollo local participativo del GALP Golfo Ártabro.

Este proyecto viene financiado a través de las ayudas que concede la Consellería del Mar y de la Unión Europea a través del Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro.

Los resultados de este proyecto, se difundirán y se harán públicos a través de la web y redes sociales del Concello de Cabanas-CIMM Cabanas, mediante el desarrollo de campañas de promoción, con materiales diseñados específicamente para estos soportes.

En cuanto al carácter innovador del proyecto, cabe destacar que no existe ninguna actuación de estas características en toda la comarca y concellos de influencia del Golfo Ártabbro Norte.

Share.

Comments are closed.