Nova edición da Campaña da Neve

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Dende o Concello de Cabanas informamos da Campaña da Neve 2024 organizada pola Deputación Provincial da Coruña, destinada a rapaces e rapazas de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2023) e na cal poderán practicar este deporte na estación invernal Valgrande-Pajares (Asturias).

A Cabanas correspóndenlle 4 prazas, sendo a 6ª quenda (do 16 ao 19 de febreiro de 2024). A entrada dos rapaces/zas na estación será o venres antes de xantar e a saída o luns despois de xantar. 

A Deputación responsabilizarase da maior parte dos gastos ocasionados polos cursos: transporte de todos os participantes ata a estación invernal, estancia, manutención, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material, remontes mecánicos e actividades varias.

Cada participante aboará unha cota de participación de 85,00 €. Cada participante terá que inscribirse no concello onde estea empadroado/a. 

Terán prioridade os/as rapaces/zas empadroados/as no Concello que nunca asistiran a campañas de neve. En caso de que a demanda supere a oferta realizarase un sorteo público ante a secretaria municipal para a devandita adxudicación de prazas (sería o luns 4 de decembro ás 12:30 h).

Aquelas persoas interesadas en inscribir aos/ás seus/súas fillos/as terán que cubrir a ficha adxuntada ao final deste artigo e presentala no Rexistro Xeral do Concello (ben por Sede electrónica – a través dunha instancia xeral – ou ben persoalmente – neste último caso, en horario das 8:30h ás 13:30h –) desde hoxe xoves 9 de novembro e ata o venres 1 de decembro de 2023.

Toda a información desta campaña está dispoñible no seguinte enlace: https://www.dacoruna.gal/deportes/campana-da-neve-2024

[ES]

Desde el Concello de Cabanas informamos de la Campaña de la Nieve 2024 organizada por la Deputación Provincial da Coruña, destinada a chicos y chicas de 11 a 15 años inclusive (cumplidos a 31 de diciembre de 2023) y en la cual podrán practicar este deporte en la estación invernal Valgrande-Pajares (Asturias).

A Cabanas le corresponde 4 plazas, siendo el 6º turno 8del 16 al 19 de febrero de 2024). La entrada de los chicos/as en la estación será el viernes antes de comer y la salida el lunes después de comer.

La Deputación se responsabiliza de la mayor parte de los gastos ocasionados por los cursos: transporte de todos los participantes hasta la estación invernal, estancia, manutención, monitores, clases de esquí, seguros, alquiler de material, remontes mecánicos y actividades varias.

Cada participante abonará una tasa de participación de 85,00€. Cada participante tendrá que inscribirse en el concello donde esté empadronado/a.

Tendrán prioridad los/as chicos/as empadronados en el Concello que nunca asistieran a campañas de nieve. En caso de que la demanda supere la oferta se realizará un sorteo público ante la secretaria municipal para la mencionada adjudicación de plazas (sería el lunes 4 de diciembre a las 12:30h).

Aquellas personas interesadas en inscribir a sus hijos/as tendrán que cubrir la ficha adjuntada al final de este artículo y presentarla en el Registro General del Concello (bien por Sede electrónica – a través de una instancia general – o bien personalmente – en este último caso, en horario de 8:30h a las 13:30h) desde hoy jueves 9 de noviembre y hasta el viernes 1 de diciembre de 2023.

Toda la información de esta campaña está disponible en el siguiente enlace: https://www.dacoruna.gal/deportes/campana-da-neve-2024

 

Descarga PDF |  Ficha_de_inscricion_Campana-Neve_2024

Share.

Comments are closed.