Domingo, Agosto 1

Mámoas

TÚMULO MEGALÍTICO DE A SERRA 1

Parroquia: San Vicente de Regüela

Lugar: A Serra

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 50’’ N / 8º 05’ 43’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 20m. no eixe N.-S. e 23m. no eixo L.-W. e dous metros de altura. Cunha ampla depresión central, dun metro de profundidad, aprécianse restos de pedras da coiraza.

TÚMULO MEGALÍTICO DE A SERRA 2

Parroquia: San Vicente de Regüela

Lugar: A Serra

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 50’’ N / 8º 05’ 43’’ W

Folla IGN:: 22

Túmulo de 13m. no eixe N.-S. e 15m no eixe L.-W. e 1,6m de altura. Ten unha gran depresión, cuns cincuenta centímetros de profundidade. Situada a douscentos metros dirección norte de A Serra 1, está atravesada por un muro. Aprécianse restos de pedras de coiraza.

TÚMULO MEGALÍTICO O BOGALLO 1

Parroquia: Santa Eulalia de Soaserra

Lugar: O Bogallo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 12’’ N / 8º 05’ 50’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 13m. eixe N.-S. e 15m. eixe L.-W. Ten unha altura de trinta centímetros.

TÚMULO MEGALÍTICO O BOGALLO 2

Parroquia: Santa Eulalia de Soaserra

Lugar: O Bogallo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 12’’ N / 8º 05’ 50’’ W

Folla IGN:: 22

Encóntrase a uns cen metros ao noroeste de O Bogallo 1. É un túmulo de 11m. nos seus eixes N.-S. e L-W. cunha altura entre 40 e 50 centímetros.

TÚMULO MEGALÍTICO CAL DA SERRA

Parroquia: Santa Eulalia de Soaserra

Lugar: Lavandeira

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 21’ 22’’ N / 8º 05’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Situado uns 400m dirección norte das mámoas O Bogallo. Túmulo de 15m no eixe N.-S. por 18m. no eixe L.-W. cunha altura de 1,5m. Pódese ver un ortostato da cámara feito a partir de pizarra esquistosa, cunhas dimensións de 110cm de ancho e 25cm. de grosor; sobresae uns 83cm. do terreo. Ten unha depresión de 50cm. de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO CADABAL

Parroquia: Santa Eulalia de Soaserra

Lugar: Lavandeira

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 27’’ N / 8º 06’ 10’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 15m. no eixe N.-S. por 19 no eixe L.-W. conta con 1,4m de altura. Depresión duns 70cm. de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO PAINCEIRA 1

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Baladós

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 01’’ N / 8º 07’ 10’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo megalítico de 20m no eixe N.-S. por 20,5 L.-W. con dous metros de altura. Ten unha depresión central dun metro de profundidade na que se ven dous ortostatos de granito. Ten pedras da coiraza de granito e cuarzo.

TÚMULO MEGALÍTICO PAINCEIRA 2

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Baladós

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 01’’ N / 8º 07’ 10’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo megalítico de 17m. no eixe N.-S. por 15,5m. no eixe L.-W. cunha altura de 1,3m. Cunha depresión de 1m. de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES I

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

É un túmulo megalítico de 17m no eixe N.-S. e 21 no eixe L.-W. e 1,5m de altura. Depresión de 1,3m de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES II

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Ubicada a 200m do túmulo megalítico Monte dos Golpes I en dirección leste. Túmulo de 18m. no eixe N.-S. por 21m. no eixe L.-W. e unha altura de 2m. Pódense ver restos da coiraza, formada por pedras de granito e cuarzo, e unha depresión de 70cm. de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES III

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Encóntrase a uns 50m. dirección norte do túmulo megalítico Monte dos Golpes II. Con 22m. no eixe N.-S. e 21m no eixe L.-W. e unha altura de 2m. Pode verse un ortostato de 80cm de ancho por 30cm. de grosor, con gravada unha cruz na parte superior. Presenta restos de coiraza, formada por granito e cuarzo.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES IV

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Está situada a 100m dirección sur da mámoa Monte dos Golpes II. Túmulo de 9m. no eixe N.-S. por 9m. no eixe L.-W. cunha altura de 50cm. Obsérvanse restos de coiraza formada por pedras de granito. Ten unha depresión duns 20cm. de profundidade.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES V

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 11m no eixe N.-S. por 12m. no eixe L.-W. r de altura 50cm. Ten unha depresión de 30cm. de profundidade. Está devastado. Atópase uns 60m. e 70m. en dirección suroeste das mámoas Monte dos golpes II e III

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES VI

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixoo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 10m. no eixe N.-S. por 15,5m. no eixe L.-W. e 1,2m. de altura. Poden verse dous ortostatos de granito, de dimensións 75cm. por 20cm. e 60cm. por 10cm., sobresaen 60cm. e 20cm. respectivamente do terreo. Ten unha depresión de 30cm. de profundidade. Está ubicada a 25m. ao L. da mámoa Monte dos Golpes V.

TÚMULO MEGALÍTICO MONTE DOS GOLPES VII

Parroquia: San Estevo de Eirís

Lugar: Salto de Abaixo

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 22’’ N / 8º 07’ 30’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 14m no eixe N.-S. por 14,5m. no eixe L.-W. e un metro de altura. Está derrubado. Ten unha depresión de 30cm. de profundidade. Está ubicada a 100m. ao nordeste da mámoa Monte dos Golpes VI.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO I

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo con 14m. no eixe N.-S. por 11m. no eixe L.-W. e unha altura dun metro. Distínguense restos de coiraza. Está arrasada e ten unha depresión de 30cm.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO II

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

É un túmulo de 16m no eixe N.-S. por 16m no eixe L.-W. e unha altura dun metro. Pódense observar restos de coiraza formada por pedras de granito. Depresión sobre 30cm. de profundidade. Encóntrase ubicada uns 200m dirección sur da mámoa Punxeiro I.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO III

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 17m. do eixe N.-S. por 18m. no eixe L.-W. e cunha altura dun metro e medio. Pódense ver restos dunha coiraza formada de granito. Ten unha depresión de quince centímetros de profundidade. Está ubicada a 50m. da mámoa Punxeiro II en dirección SW.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO IV

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Follaa IGN: 22

Está moi arruinado, Túmulo de 12m. no eixe N.-S. por 14m. no eixe L.-W, cunha altura entre 50cm. e 60cm. Pódense ver unhas pedras fendidas que posiblemente formaron parte da estructura tumular. Non se observa cono de depresión.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO V

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 19m. no eixe N.-S. por 18m. no eixe L.-W. cunha altura dun metro. Ubicada a 50m. da mámoa Punxeiro IV dirección oeste.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO VI

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 24,5m. no eixe N.-S. por 28m. no eixe L.-W. cunha altura de 1,5m. Pódense observar restos da coiraza formada de pedras de granito. Cunha depresión de 60cm. de profundidade. Ubícase a 50m dirección sur da mámoa Punxeiro V.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO VII

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 13m. no eixe N.-S. por 15m. no eixe L.-W. cunha altura dun metro. Pódense ver restos de coiraza granítica. Ten unha depresión duns 70cm. de profundidade. Está ubicada a 100m. dirección noroeste da mámoa Punxeiro VI.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO IX

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 16,5m. no eixe L.-W. cunha altura de 1,1m. Cortado por un foxo dun metro de profundidade no que se pode ver unha coiraza formada de pedras de granito e perfilada ao longo do túmulo. Está ubicada a 50m. dirección oeste da mámoa Punxeiro VIII.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO X

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo megalítico de 9m. no eixe N.-S. por 9m. no eixe L.-W. e cunha altura de 80cm. Pódense ver restos de coiraza de pedras de granito. Ten unha depresión de 30cm. de profundidade. Está ubicada a 100m. en dirección norte da mámoa Punxeiro IX.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO XI

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 14,2m. no eixe N.-S. por 13,7m. no eixe L.-W. e unha altura de 80cm. Pódense ver algunhas pedras, colocadas de forma desordenada, que puideron pertencer á coiraza. Ten unha depresión de 40cm. a 40cm. de profundidade. Está ubicada a 100m. en dirección leste da mámoa Punxeiro X.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO XII

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 1m. de altura e 9m. no eixe N.-S. por 16m. no eixe L.-W. Pódense ver restos de coiraza de pedras de granito. Conta cun foxo que atravesa túmulo de NO. a SE. Ubicada a 50m. Ten unha dirección sudeste da mámoa Punxeiro XI.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO XIII

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo de 1m. de altura e 12m. no eixe N.-S. por 10,5m. no eixe L.-W. Obsérvanse restos de coiraza formada de pedras de granito, cunha depresión duns 70cm. de profundidade. Ubicada a 100m. ao leste da mámoa Punxeiro XII.

TÚMULO MEGALÍTICO PUNXEIRO XIV

Parroquia: Sta. Cruz de Salto

Lugar: Porcar

Sistema de coordenadas: WGS84

Posición: 43º 26’ 38’’ N / 8º 07’ 58’’ W

Folla IGN: 22

Túmulo megalítico de cincuenta centímetros de altura. 15m no eixe N.-S. e 14m. no eixe L.-W. Pódense observar restos de coiraza formada por pedras de granito. Ten unha depresión duns 20cm. de profundidade.

FICHAS