Sábado, Agosto 20

Lista definitiva e prazo de formalización de matrícula do PAI As Viñas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A continuación pódese consultar a listaxe definitiva do PAI As Viñas para o curso 2022-2023.

As persoas interesadas terán que presentar a documentación dentro dos 15 días seguintes á publicación da lista definitiva de admisións. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina, achegándose con ela fotocopias compulsadas ou orixinais dos seguintes documentos:

Documentación para a formalización da matrícula de crianzas para renovación e e nova admisión:

  • Certificado médico da crianza
  • Caderno de vacinacións
  • Tarxeta sanitaria
  • Renta 2021
  • Ademais, as follas da autorización bancaria e de cesión de datos e imaxes, as cales se lles facilitará no propio Rexistro

A maiores, para novas admisións, é preciso entregar 2 fotos.

Descarga | Lista definitiva PAI

Share.

Comments are closed.