Venres, Setembro 29

Lista definitiva e prazo de formalización de matrícula do PAI As Viñas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

A continuación pódese consultar a listaxe definitiva do PAI As Viñas para o curso 2023-2024.

As persoas interesadas terán que presentar a documentación dentro dos 15 días seguintes á publicación da lista definitiva de admisións. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina, achegándose con ela fotocopias compulsadas ou orixinais dos seguintes documentos:

Documentación para a formalización da matrícula de crianzas para renovación e e nova admisión:

  • Certificado médico da crianza
  • Caderno de vacinacións
  • Tarxeta sanitaria
  • Renta 2022
  • Ademais, as follas de cesión de datos e imaxes, a cal se lle facilitará no propio Rexistro ou se poden descargar nesta páxina

A maiores, para novas admisións, é preciso entregar 2 fotos.

 

[ES]

A continuación se puede consultar el listado definitivo del PAI As Viñas para el curso 2023-2024.

Las personas interesadas tendrán que presentar la documentación dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admisiones. La documentación deberá presentarse en el Registro General del Concello en horario de oficina, adjuntándose con ella fotocopias compulsadas u originales de los siguientes documentos:

Documentación para la formalización de la matrícula de niñ@s para la renovación y nueva admisión:

  • Certificado médico del niñ@
  • Cuaderno de vacunaciones
  • Tarjeta sanitaria
  • Renta 2022
  • Además, las hojas de cesión de datos e imágenes, la cual se facilitará en el propio registro o se pueden descargar en esta página

A mayores, para nuevas admisiones es necesario entregar 2 fotos.

 

Descarga |Resolución Listaxe Definitiva

Descarga |Formulario Matrícula

Descarga |Autorización LOPD

Share.

Comments are closed.