Lagares

LAGAR DE BELVÍS

Parroquia: Eirís

Folla IGN: 22

Depósito constituído por tablóns de madeira, colocados sobre unha base de pedras de cantería de granito, alzado uns cincuenta centímetros sobre o nivel do chan da adega.

LAGAR DE BADÍ

Parroquia: Cabanas

Folla IGN: 22

Depósito constituído por tablóns de madeira, colocados sobre unha base de pedras de cantería de granito, alzado uns cincuenta centímetros sobre o nivel do chan da adega.

LAGAR DE RIOBOO

Parroquia: Cabanas

Folla IGN: 22

O lagar de Rioboo ten un depósito fabricado de pedras de cantería de granito. Pegado ao mesmo, pode veser outro recipiente coas mesmas características, o que podería indicar a existencia, no pasado, dun segundo lagar.

LAGAR DO FRAIÁN

Parroquia: Porto

Folla IGN: 22

O lagar de Fraián está ubicado no pazo do mesmo nome. Unicamente se conservan o penso ou pedra.

FICHAS