Martes, Setembro 27

Información sobre as actividades deportivas, culturais e musicais para o curso 2022/2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O Concello de Cabanas informa da apertura do prazo de inscrición nas actividades deportivas, culturais e musicais para o curso 2022/2023, para o cal establécense dúas quendas:

 • Do venres 9 ao venres 16 de setembro de 2022: persoas empadroadas no Concello de Cabanas e/ou matriculadas no CEIP Eladia Mariño. *Para o alumnado no empadroado do Concello e matriculado no CEIP Eladia Mariño será necesario presentar, xunto coa solicitude de inscrición, xustificante de matrícula no devandito centro escolar.
 • Do luns 19 ao venres 23 de setembro de 2022, no caso de quedar prazas, aberta a todo o mundo.

Actividades ofertadas

Para as nenas e nenos desde 5º de educación infantil ata a rapazada da ESO ofrécense distintas actividades (manualidades, xadrez, teatro, psicomotricidade, predeporte, multideporte, multideporte ESO, judo, patinaxe e pádel), segundo o especificado na ficha de inscrición.

Para persoas adultas ofrécense, dentro das actividades culturais, bolillos, corte e confección e teatro. Se falamos de deporte, durante este curso haberá ioga, bailes latinos, pádel, ximnasia terapéutica, pilates, tenis e ximnasia pélvica e hipopresiva.

As actividades de música, destinadas tanto a menores como persoas adultas, ofertará as actividades de iniciación á música, linguaxe musical, harmonía, análise, violonchelo, piano e guitarra.

Está previsto que as actividades comecen o 3 de outubro de 2022, e se extenderán até o 30 de xuño de 2023.

Este ano, como novidade, en cada ficha de inscrición, hai un apartado para cubrir por cada persoa que solicite praza, tanto nas actividades culturais como deportivas, referente á súa talla de camiseta, polo que agradeceríamos que non olviden de cubrir este dato antes de presentar a ficha de inscrición por rexistro.

Documentación a presentar

Para inscribirse en ditas actividades é preciso realizar a inscrición por rexistro, debendo presentar a seguinte documentación (ao final do artigo pódense descargar as follas que deben ser cubertas).

 • Actividades dirixidas a nenas e nenos
  • Ficha de inscrición cuberta.
  • No caso do alumnado non empadroado no Concello, xustificante de matrícula no devandito centro escolar.
  • Folla de domiciliación bancaria (se non se presentou en anos anteriores ou se houbo modificacións no número de conta).
  • Ficha autorización menores de idade.
 • Actividades dirixidas a persoas adultas
  • Ficha de inscrición cuberta.
  • Folla de domiciliación bancaria (se non se presentou en anos anteriores ou se houbo modificacións no número de conta).
 • Actividades musicais
  • Ficha de inscrición cuberta.
  • No caso do alumnado non empadroado no Concello, xustificante de matrícula no devandito centro escolar.
  • Folla de domiciliación bancaria (se non se presentou en anos anteriores ou se houbo modificacións no número de conta).
  • Ficha autorización (no caso de menores de idade).

Presentación de solicitudes

A presentación de solicitudes débese facer por Rexistro, ben a través do rexistro electrónico (Sede Electrónica), ou ben de maneira presencial.

 • Presentación por Sede Electrónica
  • Acceder á Sede Electrónica de Cabanas usando un certificado válido.
  • Seleccionar o trámite Instancia Xeral.
  • Cubrir os datos e enviar a documentación (ficha de inscrición, folla de domiciliación…) como arquivos anexos á solicitude.
 • Presentación presencial
  • Entrega da documentación no Rexistro Municipal, en horario de 09.00 a 13.30 horas.

Bonificación do prezo das actividades (só persoas empadroadas)

Segundo a Ordenanza Fiscal nº 26 reguladora do prezo público por participación en actividades socio-culturais, deportivas e recreativas (publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) o 4 de xullo de 2018), establécense as seguintes bonificacións

 • Participantes que sexan membros de familia numerosa (10 %)
 • Participantes membros de unidade familiar na que os ingresos per cápita non acaden o IPREM. A estes efectos entenderase como unidade familiar a composta por todas as persoas que figuren inscritas na mesma folla padroal (10 %)
 • Participación de tres ou máis membros da mesma unidade familiar (10%)
 • En casos excepcionais, a Xunta de Goberno Local, ou de non existir, a Alcaldía, previo informe do Departamento de Servizos Sociais, poderá acordar a bonificación total ou parcial da contía do prezo público.

No caso de solicitar bonificación, haberá que presentar tamén a solicitude de bonificación co impreso correspondente (que se pode descargar no seguinte apartado)

Documentación para descargar e cubrir

Share.

Comments are closed.