Información dos obradoiros Reinicia VII

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nesta publicación poden consultarse as bases e o anexo I (documentación a cubrir por cada alumna ou alumno) dos obradoiros Reinicia VII.

Ademais do anexo I, cada persoa interesada deberá aportar a seguinte documentación:

 • Copia do DNI ou equivalente.
 • Copia da tarxeta de demandante de emprego
 • Copia da tarxeta da seguridade social
 • Documentación acreditativa do requirido no punto 4 das bases, apartado b:
  • Formación requirida
  • Se se ten discapacidade, documentación acreditativa da mesma.
  • Vida laboral actualizada
  • Se se teñen responsabilidades familiares, certificación que o acredite

Descargas | Bases da convocatoria | Anexo I

Share.

Comments are closed.