Aprobación inicial rueiro municipal

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria realizada o día 30 de setembro de 2015, aprobou inicialmente o rueiro do Concello de Cabanas

Archivo: 
tag: