D.- Transparencia nas contratacións de servizos

Documento Enlaces
Perfil do Contratante En prazo de presentación
Pendente de adxudicar
Adxudicados
Anulados/Desestimados
Desertos
Formalizados
Renuncia a celebración de contrato
Actas de mesa de contratación Pendente de actualizar