Resultado da selección de persoal de salvamento e socorrismo

Publicado o resultado da selección de persoal de salvamento e socorrismo