Anuncio adxudicación contrato Mellora de camiños municipais Travesía do Campo do Oito, Camiño de Limpadoiros e Camiño e Travesía de Teloi