CONVOCATORIA PLENO 12/10/2017

O  xoves día 12 de outubro de 2017 ás 10:00 horas, terá lugar unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Conta Xeral Orzamento 20162.- Expediente modificación de Créditos 7/2017