Venres, Setembro 29

Exposición do censo electoral para as Xerais do 23 de xullo

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

De acordo co establecido na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, as listas electorais expóñense ao público na Casa do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas, aos efectos da presentación de reclamacións no período do 5 ao 12 de xuño de 2023.

Prohíbese a información particularizada dos datos persoais contidos no censo electoral, agás os propios interesados, non estando permitida a recompilación dos datos existentes por calquera medio sexa manual, fotográfico, informático ou de calquera outra natureza, baixo a responsabilidades que legalmente viñeran ó caso.

Descarga | Bando

Share.

Comments are closed.