Domingo, Xuño 23

Día Mundial do Medio Ambiente

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente, unha data clave que busca visibilizar e resaltar a importancia de coidar o noso planeta, o noso ecosistema, e a nosa terra.

Co gallo de concienciar á poboación e, en especial, aos máis novos, o Concello de Cabanas xunto coa comunidade educativa do CEIP Eladia Mariño organizou unha xornada de sensibilización ambiental no entorno da Praia da Madalena. A longo da mañá todo o alumnado do CEIP estivo na praia para comprender de primeira man a nosa corresponsabilidade co coidado do noso entorno, tomando conciencia do alcance prexudicial das nosas accións na contaminación e mal aproveitamento dos recursos naturais, así como no quencemento global. Mais tamén do noso papel para reverter a situación con accións individuais ou colectivas, como a de hoxe, na que nenas e nenos aportarán o seu gran facendo limpeza dos residuos, en especial, plásticos, que van a parar a noso areal e que afectan de maneira directa á biota mariña e terrestre da contorna.

O Concello de Cabanas ten un compromiso firme cos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible (ODS) no eido do medio ambiente, sendo socio do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e participando na iniciativa People&Planet cuxo fin é concienciar as mozas e mozos europeos sobre as graves consecuencias do cambio climático para que se convertan en axentes de transformación na procura dun mundo máis sustentable. Tamén participamos no Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible, un plan que coordina as distintas administracións na mellora da súa eficiencia e reducción de gases contaminantes, verificando os avances que dende o sector público lévanse a cabo.

Co fin de axudar a darlle máis visibilidade a este día, a fachada do Concello iluminarase de cor verde hoxe, amosando a importancia deste día. Animamos á poboación a que se sumen a implantar hábitos e leven a cabo accións que axuden a coidar do Medio Ambiente todos os días do ano.

[ES]

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave que busca visibilizar y resaltar la importancia de cuidar nuestro planeta, nuestro ecosistema, y nuestra tierra.

Con el fin de concienciar a la población y, en especial, a los más jóvenes, el Concello de Cabanas junto con la comunidad educativa del CEIP Eladia Mariño organizó una jornada de sensibilización ambiental en el entorno de la Praia da Madalena. A lo largo de la mañana todo el alumnado del CEIP estuvo en la playa para comprender de primera mano nuestra corresponsabilidad con el cuidado de nuestro entorno, tomando conciencia del alcance perjudicial de nuestras acciones en la contaminación y mal aprovechamiento de los recursos naturales, así como en el calentamiento global. Pero también de nuestro papel para reverter la situación con acciones individuales o colectivas, como la de hoy, en la que niñas y niños aportan su grano haciendo limpieza de los residuos, en especial, plásticos, que van a parar a nuestro arenal y que afectan de manera directa a la flora y fauna marina y terrestre del entorno.

El Concello de Cabanas tiene un compromiso firme con los Obxetivos do Desenvolvemento Sostible (ODS) en el ámbito del medio ambiente, siendo socio del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y participando en la iniciativa People&Planet cuyo fin es concienciar a las chicas y chicos europeos sobre las graves consecuencias del cambio climático para que se conviertan en agentes de transformación en la búsqueda de un mundo más sostenible. También participamos en el Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible, un plan que coordina las distintas administraciones en la mejora de su eficiencia y reducción de gases contaminantes, verificando los avances que desde el sector público se llevan a cabo.

Con el fin de ayudar a darle más visibilidad a este día, la fachada del Concello se iluminará de color verde hoy, mostrando la importancia de este día. Animamos a la población a que se sumen a implantar hábitos y lleven a cabo acciones que ayuden a cuidar del Medio Ambiente todos los días del año.

 

Share.

Comments are closed.