Convocatoria de pleno ordinario 30/09/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o día 30 de setembro ás 19.30h no Salón de Plenos.

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión de 29 de xullo de 2020.
  2. Proposta de creación do Consello de Participación Veciñal.
  3. Expediente de modificación de crédito 21/2020, na modalidade de suplemento de crédito.
  4. Ratificación emenda proxecto obra POS+ Adicional 2/2020.
  5. Ratificación determinación festivos locais anualidade 2021.
  6. Informes de presidencia. Resolucións de alcaldía.
  7. Mocións de Urxencia. a) Moción de apoio ao Comité de Empresa e traballadoras de Siemens Gamesa As Somozas.
  8. Rogos e preguntas

A sala de plenos ten o aforo limitado pola crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. As persoas que desexen asistir, deben facer uso da máscara de protección en todo momento, así como desinfectar as mans antes de entrar ao recinto. En calquera caso, a sesión oderá ser seguida por streaming a través da Internet

Share.

Comments are closed.