Sábado, Agosto 20

Convocatoria de pleno ordinario 27/07/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 27 de xullo ás 19.30h.

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
  2. Conta xeral 2021
  3. Informes da Presidencia
    1. Resolucións da Alcaldía
  4. Mocións de urxencia
  5. Rogos e preguntas

O pleno celebrarase de maneira presencial, se ben poderá seguirse en directo por streaming.

Share.

Comments are closed.