Convocatoria de pleno ordinario 27/01/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o 27 de xaneiro ás 19.30h no Salón de Plenos.

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
  2. Solicitude POS+ Adicional 1/2021, para gastos sociais extraordinarios, da Deputación Provincial da Coruña.
  3. Solicitude Plan Provincial de Cooperación a´s Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS+ 2021, da Deputación Provincial da Coruña.
  4. Informes da Presidencia. Resolucións da Alcaldía.
  5. Mocións de urxencia.
  6. Rogos e preguntas.

Debido á situación sanitaria, o pleno celebrarase telematicamente. En calquera caso, a sesión poderá ser seguida por streaming a través da Internet.

Share.

Comments are closed.