Martes, Setembro 27

Convocatoria de pleno ordinario 25/11/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o 25 de novembro ás 19.30h no Salón de Plenos.

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
  2. Ordenanza reguladora do srvizo de saneamento e depuración de augas residuais.
  3. Porposta acordo de adhesión á central de contratación da FEMP.
  4. Incorporación de arquivos audiovisuais ás actas das sesións plenarias.
  5. Aprobación “Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)” do Concello de Cabanas.
  6. Expediente de modificación de créditos por transferencia 28/2020.
  7. Informes da Presidencia. Resolucións da Alcaldía.
  8. Mocións de Urxencia.
  9. Rogos e preguntas

A sala de plenos ten o aforo limitado pola crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. As persoas que desexen asistir, deben facer uso da máscara de protección en todo momento, así como desinfectar as mans antes de entrar ao recinto. En calquera caso, a sesión poderá ser seguida por streaming a través da Internet.

Share.

Comments are closed.