Convocatoria de pleno ordinario 25/01/2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores,  25 de xaneiro ás 19.30h.

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, da actaa da sesión anterior.
  2. Ratificación modificación proxecto “Reparación Camiño de Chamoso”, incluído no POS+2021, da Deputación Provincial da Coruña
  3. Informes de Presidencia.
    1. Resolucións da Alcaldía
  4. Mocións de urxencia.
  5. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de maneira presencial, se ben poderá seguirse por streaming.

Share.

Comments are closed.