Sábado, Agosto 20

Convocatoria de pleno ordinario 24/11/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 24 de novembro, ás 19.30 horas.

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Proposta aprobación Ordenanza Normalización Lingüística do Concello de Cabanas.
  3. Expediente modificación de creditos, crédito extraordinario financiado con remamente líquido de tesourería, 30/2021.
  4. Informes da Presidencia.
    1. Resolucións da Alcaldía.
  5. Mocións de urxencia.
  6. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de xeito telemático, podéndose seguir en streaming a través das redes sociais do Concello de Cabanas.

Share.

Comments are closed.