Convocatoria de pleno ordinario 11/02/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o 11 de febreiro ás 19.30h de maneira telemática.

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Parte de control órganos da Corporación. Resolucións de alcaldía.
  2. Mocións de urxencia.
    1. Moción pola transparencia e o dereito á defensa nos procesos selectivos de persoal municipal. Grupo Mixto.
    2. Moción pola modificación do PXOM e pola ampliación e mellora dos espazos no Centro de Saúde de Cardeita e no Colexio Eladia Mariño. Grupo Mixto.
  3. Rogos e preguntas.

Debido á situación sanitaria, o pleno celebrarase telematicamente. En calquera caso, a sesión poderá ser seguida por streaming a través da Internet.

Share.

Comments are closed.