Convocatoria de pleno extraordinario 28/04/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión extraordinaria do Pleno da Corporación a realizar o mércores 28 de abril ás 13.30 horas

Contará coa seguinte orde do día:

  1. Proposta de ratificación da solicitude do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, POS+2021, da Deputación Provincial da Coruña.
  2. Proposta de solicitude de subvención nominativa á Deputación Provincial da Coruña para levar a cabo a actuación “Mellora da accesibilidade e dos servizos urbanos na estrada N-651 (marxe dereito sentido Ferrol ) entre os PK 20+940 e 21+460, en Cabanas

O pleno celebrarase de xeito telemático, e poderase seguir en streaming a través das redes sociais do Concello de Cabanas.

Share.

Comments are closed.