Domingo, Xuño 23

Convocado pleno ordinario

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas convoca o pleno ordinario para o 29 de maio ás 10.30h no Salón de Plenos.

A orde do día será:

I Parte resolutiva:

1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.

2. Expediente recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2024.

3. Expediente recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2024.

4. Orzamento 2024.

5. Conta Xeral 2023.

II Parte control órganos Corporación:

6. Informes da Presidencia:

6.1 Resolucións da Alcaldía.

7. Mocións de urxencia.

8. Rogos e preguntas.

Lembramos que o acto é aberto ao público e tamén pódese seguir en streaming a través das redes sociais do Concello.

 

[ES]

El Concello de Cabanas convoca un pleno ordinario para el 29 de mayo a las 10.30h en el Salón de Plenos.

La orden del día será:

I Parte resolutiva:

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.

2. Expediente reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2024.

3. Expediente reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2024.

4. Presupuesto 2024.

5. Cuenta General 2024.

II Parte control órganos Corporación:

6. Informes de la Presidencia:

6.1 Resoluciones de Alcaldía.

7. Mociones de urgencia.

8. Ruegos y preguntas.

Recordamos que el acto es abierto al público y también se puede seguir en streaming a través de las redes sociales del Concello.

Share.

Comments are closed.