Venres, Setembro 29

Convocado Pleno Extraordinario Cabanas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas convoca o pleno extraordinario para este venres 14 de xullo ás 12h, no Salón de Sesións do Concello.

Contará coa seguinte orde do día:

 1. Dación de conta das resolucións de alcaldía no 2023-553 e 2023-555, do 3 de xullo, de nomeamento de Tenentes de Alcalde e de delegacións xenéricas.
 2. Dación de conta dos escritos remitidos polas formacións políticas e concelleiros electos para a constitución dos grupos políticos municipais.
 3. Proposta de alcaldía sobre aprobación do réxime de sesións ordinarias do Pleno corporativo.
 4. Proposta de alcaldía sobre adopción de acordo de creación e composición das Comisións Informativas Municipais.
 5. Proposta de alcaldía sobre adopción de acordo de creación do órgano denominado Xunta de Delegados.
 6. Proposta de alcaldía sobre aprobación de dedicacións parciais e exclusivas e determinación do importe por asistencias a órganos colexiados.
 7. Proposta de alcaldía relativa á asignación económica aos diferentes grupos políticos municipais.
 8. Proposta de alcaldía sobre nomeamento de representantes nos órganos colexiados.

O pleno celebrarase de xeito presencial, se ben poderá seguirse por streaming.

 

[ES]

El Concello de Cabanas convoca el pleno extraordinario para este viernes 14 de julio a las 12h, en el Salón de Sesiones del Concello.

Contará con el siguiente orden del día:

 1. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía en el 2023-553 y 2023-555, del 3 de julio, de nombramiento de Tenientes de Alcalde y de delegaciones genéricas.
 2. Dar cuenta de los escritos remitidos por las formaciones políticas y concejales electos para la constitución de los grupos políticos municipales.
 3. Propuesta de alcaldía sobre aprobación del régimen de sesiones ordinarias del Pleno corporativo.
 4. Propuesta de alcaldía sobre adopción de acuerdo de creación y composición de las Comisiones Informativas Municipales.
 5. Propuesta de alcaldía sobre adopción de acuerdo de creación del órgano denominado Junta de Delegados.
 6. Propuesta de alcaldía sobre aprobación de dedicaciones parciales y exclusivas y determinación del importe por asistencias a órganos colegiados.
 7. Propuesta de alcaldía relativa a la asignación económica a los diferentes grupos políticos municipales.
 8. Propuesta de alcaldía sobre nombramiento de representantes en los órganos colegiados.

El pleno se celebrará de forma presencial, si bien se podrá seguir por streaming.

Share.

Comments are closed.