Cabanas recibe unha subvención para o posto de técnico/a en animación sociocultural

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas resultou beneficiado, un ano máis, dunha subvención convocada por parte da Deputación Provincial da Coruña, concretamente, da subvención correspondente ao programa FO206/2024, de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2024.

Unha vez publicada a resolución pola que se aproba a concesión definitiva do dito programa (no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 37 do día 21 de febreiro de 2024), o Concello de Cabanas recibirá unha subvención por importe de 10.000,00 € para o mantemento de posto de traballo da técnica municipal en animación sociocultural (modalidade A).

 

[ES]

El Ayuntamiento de Cabanas resultó beneficiado, un año más, de una subvención convocada por parte de la Diputación Provincial de A Coruña, concretamente, de la subvención correspondiente al programa FO206/2024, de subvenciones a ayuntamientos y otras entidades locales para financiar gastos de personal técnico en los servicios municipales de cultura en 2024.

Una vez publicada la resolución por la que se aprueba la concesión definitiva de dicho programa (en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña nº 37 del día 21 de febrero de 2024), el Ayuntamiento de Cabanas recibirá una subvención por importe de 10.000,00 € para el mantenimiento del puesto de trabajo de la técnica municipal en animación sociocultural (modalidad A).

Share.

Comments are closed.